แท่นยางรองเครื่อง Level Pad

 

แท่นยางรองเครื่อง, ยางรองแท่นเครื่อง, ลูกยางกันสั่นสะเทือน, ลูกยางปรับระดับ, แท่นยางปรับระดับ, ยางปรับระดับ, ยางกันสะเทือน, ยางกันกระแทก, ยางรองเครื่อง, Level Pad

แท่นยางรองเครื่อง, ยางรองแท่นเครื่อง, ลูกยางกันสั่นสะเทือน, ลูกยางปรับระดับ, แท่นยางปรับระดับ, ยางปรับระดับ, ยางกันสะเทือน, ยางกันกระแทก, ยางรองเครื่อง, Level Pad

แท่นยางรองเครื่อง 
Level Pad

แท่นยางรองเครื่อง หรือ ยางรองแทนเครื่อง หรือ ลูกยางกันสั่นสะเทือน เป็นอุปกรณ์ขาตั้งปรับระดับสำหรับรองฐานเครื่องจักรเพื่อลดการสั่น, การกระแทก และลดเสียงรบกวนที่เกิดจากสั่นสะเทือน ซึ่งจะทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร เช่น น็อต , ลูกปืน ฯลฯ เกิดการคลายตัว

ลักษณะของแท่นยางรองเครื่อง

·       ทำจากยางสังเคราะห์ (NBR)
·       ทนต่อน้ำมันและสารเคมี
·       สามารถปรับระดับได้
·       รับน้ำหนักได้สูง

แท่นยางรองเครื่อง, ยางรองแท่นเครื่อง, ลูกยางกันสั่นสะเทือน, ลูกยางปรับระดับ, แท่นยางปรับระดับ, ยางปรับระดับ, ยางกันสะเทือน, ยางกันกระแทก, ยางรองเครื่อง, Level Pad

ลักษณะแท่นยางรองเครื่อง หรือ ขาตั้งปรับระดับ

แท่นยางรองเครื่อง, ยางรองแท่นเครื่อง, ลูกยางกันสั่นสะเทือน, ลูกยางปรับระดับ, แท่นยางปรับระดับ, ยางปรับระดับ, ยางกันสะเทือน, ยางกันกระแทก, ยางรองเครื่อง, Level Pad

แท่นยางรองเครื่อง หรือ ยางรองแท่นเครื่อง โรเทก

สอบถามข้อมูลเครื่องจักรพลาสติก, เครื่องผสมเม็ดพลาสติก, ถังผสม, ถังไซโล, เหวี่ยงข้าง, เหวี่ยงกลาง, เครื่องบดพลาสติก, ท่อส่งเม็ดพลาสติก, ไซโลเก็บข้าว, ไซโลอาหารสัตว์, แท่นยางรองเครื่อง, แม่เหล็กแยกชิ้นงาน, ชอล์คยางห้ามล้อ
โทรศัพท์ 02-015-2400, 02-015,2401

แท่นยางรองเครื่อง, ลูกยางรองเครื่อง, ลูกยางรองแท่นเครื่อง, ลูกยางกันสั่นสะเทือน, แท่นยางกันสะเทือน, ลูกยางกันสั่นสะเทือน, ยางรองแท่นเครื่อง, ยางสั่นสะเทือน, แท่นรองเครื่อง, ตัวปรับระดับ, แท่นกันสั่น