เหล็กยึดแม่พิมพ์ Mold Clamp

เหล็กยึดแม่พิมพ์เหล็กยึด

เหล็กยึดแม่พิมพ์
Mold Clamp

เหมาะสาหรับยึดแม่พิมพ์ติดกับเครื่องฉีดพลาสติก แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้สูง

 

สอบถามข้อมูลเครื่องจักรพลาสติก, เครื่องผสมเม็ดพลาสติก, ถังผสม, ถังไซโล, เหวี่ยงข้าง, เหวี่ยงกลาง, เครื่องบดพลาสติก, ท่อส่งเม็ดพลาสติก, ไซโลเก็บข้าว, ไซโลอาหารสัตว์, แท่นยางรองเครื่อง, แม่เหล็กแยกชิ้นงาน, ชอล์คยางห้ามล้อ
โทรศัพท์ 02-015-2400, 02-015-2401