เครื่องส่งเม็ดพลาสติก Screw Conveyor

screw-conveyor, ท่อส่ง, ท่อส่งเม็ดพลาสติก, โรเทก, พลาสติก

เครื่องส่งเม็ดพลาสติก

Screw Conveyor

เครื่องส่งเม็ดพลาสติก  หรือ ท่อส่งเม็ดพลาสติก ทำหน้าที่คล้ายเครื่องดูดเม็ด (Vacuum Loader) คือลำเลียงเม็ดพลาสติกที่ผสมแล้วจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยการใช้แกนสกรูเป็นตัวพาเม็ด ซึ่งเม็ดที่ผ่านการผสมแล้วจะถูกลำเลียงไปโดยไม่เกิดการแยกตัว

การลำเลียงเม็ดผ่านท่อส่งเม็ดพลาสติก (Screw Conveyor) แตกต่างจากการส่งเม็ดแบบดูด (Vacuum Loader) ซึ่งลำเลียงเม็ดโดยใช้แรงลมดูด ซึ่งเม็ดที่ผสมแล้วเมื่อใช้แรงลมดูดจะเกิดการแยกตัว ตัวอย่างเช่น การผสมเม็ดพลาสติกและผงสี ผงสีมีน้ำหนักเบากว่าเม็ดพลาสติกจะถูกดูดส่งไปก่อน ลักษณะนี้ทำให้เม็ดและผงสีที่ผสมแล้วแยกตัวกัน ส่งผลให้สูตรที่ผสมแล้วผิดไปจากเดิม

ท่อส่งเม็ดพลาสติกของโรเทก สามารถออกแบบผลิตได้ทั้งงานเหล็ก-แสตนเลส ­ตามการใช้งาน

screw-conveyor44_n

เครื่องส่งเม็ดพลาสติกใช้ร่วมกับเครื่องผสมเม็ดพลาสติกโรเทก

โรเทกเชี่ยวชาญด้านเครื่องส่งเม็ดพลาสติกด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี 

สอบถามข้อมูลเครื่องจักรพลาสติก, เครื่องผสมเม็ดพลาสติก, ถังผสม, ถังไซโล, เหวี่ยงข้าง, เหวี่ยงกลาง, เครื่องบดพลาสติก, ท่อส่งเม็ดพลาสติก, ไซโลเก็บข้าว, ไซโลอาหารสัตว์, แท่นยางรองเครื่อง, แม่เหล็กแยกชิ้นงาน, ชอล์คยางห้ามล้อ
โทรศัพท์ 02-015-2400, 02-015,2401

 

เครื่องส่งเม็ด, ท่อส่งเม็ดพลาสติก, ท่อส่ง, เครื่องส่งเม็ดพลาสติก, คอนเวเยอร์, คอนเวนเยอร์, คอนเวเยอ, Feeding Conveyor, conveyor, conveyer