เครื่องส่งระยะยาว Long Distance Feeding Conveyor

008-long-distance_2

เครื่องส่งระยะยาว
Long Distance Feeding Conveyor 

เครื่องส่งระยะยาว หรือ ท่อลำเลียงระยะยาว ใช้การลำเลียงเม็ดที่ผสมแล้วจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในระยะไกล โดยใช้สปริงเป็นตัวพาเม็ด ซึ่งเม็ดที่ผ่านการผสมแล้วจะถูกลำเลียงไปโดยไม่เกิดการแยกตัวเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก, เคมีภัณฑ์, อาหาร, น้ำตาล, เกษตรกรรม และปศุสัตว์ เป็นต้น ท่อส่งลำเลียงระยะยาวสามารถออกแบบผลิตตามความต้องการใช้งาน ทั้งงานเหล็ก-งานแสตนเลส

คุณสมบัติของท่อลำเลียงระยะยาว

  • สามารถออกแบบได้ตามระยะเครื่องของลูกค้า ไม่จำกัดความยาว
  • เติมเต็มเม็ดตลอดเวลา ด้วยระบบควบคุมระดับอัตโนมัติ
  • ประหยัดแรงงานและต้นทุนในการผลิต
  • สูตรในการผสมคงที่ ไม่เกิดการแยกตัว
  • ไม่กินพื้นที่การใช้งาน
  • อายุการใช้งานทนทาน

feeding-conveyor-002

feeding-conveyor-001

ภาพเครื่องส่งเม็ดพลาสติกระยะยาวจากโรงงานลูกค้าของเรา

สอบถามข้อมูลเครื่องจักรพลาสติก, เครื่องผสมเม็ดพลาสติก, ถังผสม, ถังไซโล, เหวี่ยงข้าง, เหวี่ยงกลาง, เครื่องบดพลาสติก, ท่อส่งเม็ดพลาสติก, ไซโลเก็บข้าว, ไซโลอาหารสัตว์, แท่นยางรองเครื่อง, แม่เหล็กแยกชิ้นงาน, ชอล์คยางห้ามล้อ
โทรศัพท์ 02-015-2400, 02-015,2401

เครื่องส่งระยะยาว, Long Distance Feeding Conveyor, ท่อส่ง, ท่อส่งระยะยาว, เครื่องส่งเม็ดพาสติก, ท่อส่งเม็ดพลาสติก, คอนเวเยอร์, คอนเวนเยอร์, คอนเวนเยอ